Työpajasarja

Murrosareenatyöpajasarjassa selvitetään aluksi työskentelyyn valittua teemaa ja sen kehitykseen vaikuttavia esteitä, epävarmuuksia ja ajureita.  Alun visiointi- ja taustoitustyöpajojen jälkeen edetään varsinaiseen muutospolkutyöskentelyyn, jossa työskennellään ison polkusuunnittelutaulun äärellä yhdessä tunnistettujen muutostavoitteiden kanssa. Työn tulokset syntetisoidaan raportiksi.

Työpajasarjan esimerkkirakenne (6x työpajaa):

1. Muutoksen ajurit, esteet ja epävarmuudet
2. Visio ja muutostavoitteet
3. Muutospolkujen muodostaminen (I)
4. Muutospolkujen muodostaminen (II)
5. Välittömät muutostoimet polkujen käynnistämiseksi
6. Tulosten täydentäminen ja loppuraportin kommentointi