Polkutyö

Alun visiointi- ja taustoitustyöpajojen jälkeen edetään polkutyöskentelyyn. Prosessissa työryhmä(t) suunnittelevat valittuihin tavoitteisiin johtavia muutospolkuja useamman työpajan ajan.

Opasvideo polkutyöskentelyyn (5 min):

Opasvideo polkutyöskentelyyn etätyöpajoissa Miro.com -alustalla (5 min):

Ladattavissa on myös ohjemanuaali, jossa neuvotaan polkutyöskentelyn valmistelut, kulku ja tulosten purku, sekä polkutyöskentelyn materiaalit ja digitointifilet (Adobe Illustrator/PDF-pohjainen tiedosto).